HOME
ABOUT US
HV BULLETS
FN BULLETS
HP BULLETS
SP BULLETS

ACCESSORIES

GALLERY
THEY SAY
ACCURACY

TECHNICAL DATA

FAQ
ARTICLES

LOAD DATA

USEFUL STUFF
DISTRIBUTORS
ORDERS
SITE MAP
CONTACT US


Terminologie
 
Patrone en Onderdele van Patrone
 
'n Patroon word in 'n vuurwapen gelaai.  'n Patroon bestaan uit 'n dop met 'n slagdoppie agterin, kruit binne-in en 'n koeël voor-in.  Die kaliber (calibre) is die deursnee van die loop van die vuurwapen.  Die patroon (cartridge) is die vorm van die kamer van die vuurwapen.  'n Nege Millimeter Parabellum en 'n Nege Millimeter Kort is dus dieselfde kaliber maar sal verskillende patrone gebruik.  As iemand sê hy het 'n 30-06, verwys hy na die patroon waarvolgens die kamer van die geweer gemaak is.  Die kaliber van 'n 30-06 is dieselfde as die kaliber van 'n 308 Winchester of 'n 300 Winchester Magnum maar die gewere gebruik verskillende patrone.
 
 
Koeëls
 
'n Koeël het 'n punt, 'n koeël is nie 'n 'punt' nie.  Soms word verwys na skerppunt-ammunisie of rondepunt-ammunisie. Die 'punt' waarna verwys word is die punt van die koeël. Dit is eenvoudiger om te verwys na skerppunt-ammunisie as om te verwys na skerppuntkoeël-ammunisie. Dit het aanleiding gegee tot die verkeerde gebruik van 'punt' waar koeël bedoel word.  Daar is ook die gebruik van ammunisie in plaas van patrone.  Streng gesproke is die regte woorde skerppuntkoeël-patrone.
 
Ammunisie is die versamelwoord vir enige voorwerp wat teen 'n opponent aangewend word, byvoorbeeld:  "Die enigste ammunisie wat ek teen die hond kon aanwend was klippe wat rondgelê het."
 
Van honde gepraat - Dikwels word die argument aangevoer dat 'n hond koeëls het.  Dit was die teregwysing wat in die SA Weermag gegee is wanneer iemand sê dat hy met 'koeëls' uitgereik is en dit in sy geweer laai.  So 'n teregwysing is natuurlik heeltmal reg.  Die verwysing na 'n hond se koeëls kom van 'n tyd af toe ronde loodballe as koeëls gebruik is in voorlaaiers en, vandag nog, in kleiner vorm, in haelgewere gebuik word.  Niemand is ooit in die weermag met 'koeëls' uitgereik nie, want die regte woord vir dit wat uitgereik was, is patrone of ammunisie.  Vandaar die ietwat kru teregwysing maar, dit is 'n les wat nie maklik vergeet word nie.  Dit het egter aanleiding gegee tot die meer verkeerde gebruik van 'punt' wanneer koeël bedoel word.
 
Wat is dit met herlaaiers dat hulle snaakse, anderse woorde soek waar die regte woorde reeds bestaan?  Dit is mos nie reg wanneer iemand sê daar is puntgate in die skyf of in die dier nie.  Ons sal iemand wat praat van puntvaste baadjies skeef aankyk, of hoe?  Sê ons die punt is deur die kerk of die koeël is deur die kerk?
 
Op die televisie en in rolprente word gesê dat wapens met 'koeëls' (bullets) gelaai word, terwyl die prentjie in die mens se kop patrone (cartridges) is. Lekeherlaaiers en onkundiges agter wapentoonbanke praat van 'punte' wanneer die prentjie in hulle koppe koeëls is.  Hulle praat van 'koeëls' wanneer die prentjie in hulle koppe patrone is.  Die Australiërs en Nieu Zeelanders praat van 'projectiles' wanneer die prentjie in hulle koppe koeëls (bullets) is.  Die ironie is dat 'n motor of 'n klavier ook 'n projektiel is as jy 'n trebuchet het wat groot genoeg is .
 
Die lewe is mos nie so moeilik nie, gebruik die regte woorde en hou op verduidelik wat jy bedoel.
 

Artikel Wild & Jag Augustus 2012

 

Doppe

Kruit

Kruit word ook dryfmiddel genoem en die volledige name is nitrosellulosedryfmiddel en buskruit. Buskruit word oor die algemeen vir voorlaaiers gebruik en word ook verkeerdelik swartkruit genoem.  Hierdie naam kom van die Engelse term 'blackpowder' af. Nitrosellulosedryfmiddel word gewoonlik vir moderne patrone gebruik waar die kaliber, koeëlgewig en vorm van die dop 'n rol speel.

Kruit kan verskillend vorme aanneem soos staafkruit of balkruit en verskillend kruite het verskillende ontbrandingsnelhede.  Kruit word behandel met 'n middel wat die ontbranding stadiger maak, daarom word sommige kruite wat soortgelyk voorkom, beskryf as vinniger of stadiger.  Die ontbranding word verder beheer deur die oppervlakte wat elke korrel kruit het.  Met staafkruit is dit handig want, alhoewel die stafies almal dieselfde deursnee is, het hulle verskillende lengtes van stadig to vinnig.  Dit stel mens in staat om die kruit te identifiseer as mens weet wat die relatiewe lengtes van die gemiddelde korrel in die onderskeie houers is.  Kryt is wat gebruik word om op swartborde te skryf of om tekeninge te maak.

Slagdoppies

Slagdoppies kom in 'n paar vorme.  Die mees algemene een is soos die Boxer slagdoppie hierbo.  Boxer slagdoppies is verkrygbaar in agt hoofsoorte:  Kleingeweer en kleingeweer magnumtipe, grootgeweer en grootgeweer magnumtipe, kleinhandwapen en kleinhandwapen magnumtipe en groothandwapen en groothandwapen magnum tipe.  Daar is ook variante van die agt hoofsoorte.

Dan is daar Berdan slagdoppies waar die aambeeld in die slagdopgat van die dop is.  Slagdoppies moet nie verwar word met ontstekers wat deur sommige voorlaaiers vereis word nie.  Soorte slagdoppies is nie omruilbaar nie en 'n mens kan byvoorbeeld nie Boxer slagdoppies gebruik in doppe wat oorspronklik met Berdan slagdoppies gelaai was nie. 

Die Parte van 'n Geweer

 Die deel word tans voorberei.

HOME
ABOUT US
HV BULLETS
FN BULLETS
HP BULLETS
SP BULLETS

ACCESSORIES

GALLERY
THEY SAY
ACCURACY

TECHNICAL DATA

FAQ
ARTICLES

LOAD DATA

USEFUL STUFF
DISTRIBUTORS
ORDERS
SITE MAP
CONTACT US

 

GS Custom Bullets, situated in Port Elizabeth on the East Coast of South Africa, manufactures solid copper, turned, monolithic bullets for hunting and sport shooting. These bullets are used by hunters on several continents, hunting from the smallest of antelope to the largest of dangerous game, using the smooth HP bullet, as well as the more popular HV, FN and SP bullets with the patented drive band concept. GSC bullets are configured for the highest possible ballistic coefficients. SP bullets are mainly used for sport shooting. All GS Custom Bullets are coated.